News | English
Interesting rental conditions and, at the same time, the opportunity to test new ways of working. These were the main conditions of the NN insurance company for our Office Agency team during negotiations with the owners of commercial real estate. The client, who has long...

12 October 2021

Úspěchy

12 October 2021

News | English
During 2020, 1.37 million square metres of industrial space were leased in the Czech Republic. By the end of June this year, it was almost 1.2 million square metres. Therefore, it is certain that the year 2021 will be the strongest so far in terms of total demand in this...

30 August 2021

Reporty a analýzy
Za celý rok 2020 se v České republice pronajalo 1,37 mil. čtverečných metrů průmyslových prostor. Do konce letošního června to bylo bezmála 1,2 mil. čtverečných metrů. Podle poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate je proto jisté, že rok 2021 bude dosud nejsilnější...

30 August 2021

News | English
By the end of the year, almost 40,000 sq m of new offices will be prepared by developers in the Prague area.  In the following periods, this total rises to over 140,000 sq m. The balance is mainly affected by large and long-term development projects such as Port 7 by Ska...

16 August 2021

Reporty a analýzy
Do konce roku bezmála 40 000 m2 a v dalším období přes 140 000 m2 nových kanceláří připravují developeři na území Prahy. Bilanci ovlivňují především velké a delší dobu chystané rozvojové projekty – Port 7 od Skansky v Holešovicích nebo výstavba v oblasti Masarykova nádra...

16 August 2021

News | English
The results from the Czech retail market for the first half of 2021, prepared by the consulting company, BNP Paribas Real Estate, offer a perfect contrast. The outputs clearly show a growing interest in retail parks, which have come through covid restrictions without maj...

4 August 2021

Reporty a analýzy
Dokonalý protiklad nabízejí výsledky prvního pololetí na českém maloobchodním trhu, které zpracovala poradenská společnost BNP Paribas Real Estate. Z výstupů je jednoznačně patrný stoupající zájem o retail parky, které prošly bez větších ztrát i covidovými omezeními. Tak...

4 August 2021

News | English
At the beginning of the year, it seemed that many coworking centres or shared offices could not survive the measures associated with the Covid-19 pandemic. It was on shared workspaces, whose philosophy is based on meeting, personal communication and cooperation, that the...

27 July 2021

Reporty a analýzy
Ještě na začátku roku to vypadalo, že mnohá coworkingová centra nebo sdílené kanceláře nemohou opatření spojená s pandemií Covid-19 přežít. Právě na sdílené pracovní prostory, jejichž filosofie je postavena na setkávání, osobní komunikaci a spolupráci, dopadla omezení ve...

27 July 2021

1
2
3
4
5
6
7