News | English
The backbone of the domestic network of the international logistics and transport company, Emons, underwent major expansion and modernisation last year. Emons already have 10 branches, including the central hub in Prague, as well as sites in both Brno and Pilsen.

13 April 2021

Úspěchy
Tuzemská páteřní síť hubů mezinárodní logistické a přepravní společnosti Emons prošla v loňském roce zásadní expanzí a modernizací. A čítá již deset poboček. Patří mezi ně i Praha coby centrální hub a v neposlední řadě Brno a Plzeň.

12 April 2021

News | English
The pandemic has slowed down developers' plans in the retail segment, but it hasn't stopped them altogether. One of the reasons is the arrival of new brands on the domestic market. In the last year, where retail was significantly affected by Covid-19 related restrictions...

25 February 2021

Reporty a analýzy
Pandemie plány developerů v maloobchodním segmentu zbrzdila, ale neutlumila. Jedním z důvodů je příchod nových značek na tuzemský trh.  V loňském roce, který v retailu zásadně ovlivnila omezení spjatá s Covid-19, přibylo 25 značek, většinou z oblasti módy a módních doplň...

25 February 2021

News | English
Developers plan to deliver almost 680,000 sq m of new industrial space in the Czech Republic this year. 350,000 sq m of this total is already under construction. In 2020, more than 650,000 sq m of industrial space was added to the market, which pushed the total supply up...

12 February 2021

Reporty a analýzy
Téměř 680 000 m2 nových průmyslových prostor plánují developeři dodat v letošním roce na území České republiky. Z toho 350 000 m2 je již ve výstavbě. V roce 2020 přibylo přes 650 tisíc m2 industriálních ploch, což celkovou nabídku posunulo přes hranici 9,2 mil. m2. Vzhle...

12 February 2021

News | English
Developers plan to deliver only 91,900 m2 of new offices to the market this year. Last year, approximately 160,000 m2 of new or modernized projects were completed. Therefore, it's finally clear that Covid-19 has caused delays in the development of office space: the start...

4 February 2021

Reporty a analýzy
Pouhých 91 900 m2 nových kanceláří plánují developeři dodat na trh v letošním roce. Vloni byly dokončené nové nebo modernizované projekty s celkovou plochou zhruba 160 000 m2. Je tak zřejmé, že Covid-19 dopadl se zpožděním i na development kancelářských prostor: zahájení...

4 February 2021

News | English
The ongoing pandemic has also affected property values, with individual buildings and entire portfolios being revalued. This is mainly centred on logistics, which continues to strengthen, office buildings, buildings with now unused accommodation capacity, residential pro...

28 January 2021

News | English
In spite of the limitations connected to Covid-19, business is moving forward across the real estate segments, with major properties continuing to change owners. The recent sale of the Parkview office building (€77 million) and part of the Arete industrial portfolio (€50...

25 January 2021

1
2
3
4
5
6
7