News | English
In spite of the limitations connected to Covid-19, business is moving forward across the real estate segments, with major properties continuing to change owners. The recent sale of the Parkview office building (€77 million) and part of the Arete industrial portfolio (€50...

25 January 2021

Reporty a analýzy
I přes omezení spojená s Covid-19 pokračují práce na změnách vlastníků významných nemovitostí napříč realitními segmenty. Dokládá to mimo jiné nedávný prodej administrativní budovy Parkview (77 mil. EUR) nebo části industriálního portfolia společnosti Arete (50 mil. EUR)...

25 January 2021

Lidé
Probíhající pandemie se odrazila i na hodnotách nemovitostí. Přeceňují se jednotlivé budovy i celá portfolia. Logistika, která nadále posiluje, kancelářské budovy, objekty s nyní nevyužitými ubytovacími kapacitami, rezidenční projekty a samozřejmě i maloobchodní nemovito...

13 January 2021

Názory a komentáře
Tuzemské banky nadále pokračují ve financování developerských projektů. Výhodu mají stávající významní klienti bank a také ti, kteří se zaměřují na rezidenční segment a logistiku. Velmi ostražití jsou bankéři u lokalit, které jsou více navázané na turistický ruch. Zvýšil...

6 January 2021

News | English
A year after its approval, City Park Hostivař in Prague 10 has changed its owner. The new, two-storey complex with an area of almost 11,000 sqm in two almost equally large buildings comprises warehouse space as well as retail showrooms and office facilities. The main ten...

22 December 2020

Úspěchy
Rok po své kolaudaci změnil majitele City Park Hostivař v Praze 10. Nový, dvoupodlažní areál o ploše necelých 11 000 m2 ve dvou téměř stejně velkých budovách, doplňuje majoritní nabídku skladových ploch i o prodejní showroomy, to vše spolu s kancelářským zázemím. Hlavním...

10 December 2020

News | English
Almost 4,700 sq m of warehouse and office space in CTPark in Ostrava-Hrabová has been newly leased by Škoda Vagonka a.s., owned by the PPF investment group. Vagonka is a traditional Czech supplier of urban and railway transport, and is currently undergoing modernisation....

30 November 2020

Úspěchy
Téměř 4 700 m2 skladových a kancelářských prostor si v CTParku v Ostravě-Hrabové nově pronajala společnost Škoda Vagonka a.s., kterou vlastní investiční skupina PPF. Vagonka je tradičním českým dodavatelem souprav městské a železniční dopravy a prochází modernizací nejen...

30 November 2020

News | English
The industrial premises market in the Czech Republic is resisting the waves of coronavirus. It could even be said that the two waves, which have tested other commercial real estate sectors, have made the warehouse sector stronger and more resilient. This is evidenced by ...

30 November 2020

Reporty a analýzy
Trh průmyslových prostor v České republice vlně koronaviru odolává. Dokonce by se dalo říci, že ze dvou vln, které prověřují jiná odvětví komerčních nemovitostí, vycházejí sklady silnější a odolnější. Dokládají to téměř všechny využívané indikátory. Mezinárodní poradensk...

27 November 2020

1
2
3
4
5
6
7