News | English
At the beginning of the year, it seemed that many coworking centres or shared offices could not survive the measures associated with the Covid-19 pandemic. It was on shared workspaces, whose philosophy is based on meeting, personal communication and cooperation, that the...

27 July 2021

Reporty a analýzy
Ještě na začátku roku to vypadalo, že mnohá coworkingová centra nebo sdílené kanceláře nemohou opatření spojená s pandemií Covid-19 přežít. Právě na sdílené pracovní prostory, jejichž filosofie je postavena na setkávání, osobní komunikaci a spolupráci, dopadla omezení ve...

27 July 2021

News | English
Fourteen of the fifteen retail properties which changed owners in the first half of this year were retail parks. Typically, these were around 3,000 sq m in size, and located in smaller Moravian and Czech towns. However, retail-related facilities, which express investors'...

22 July 2021

Reporty a analýzy
14 z celkem patnácti maloobchodních nemovitostí, které změnily majitele v prvním pololetí letošního roku, byly retailové parky. Obvykle o velikosti kolem 3 000 m2, umístěné v menších moravských a českých městech. Přesto objekty spojené s maloobchodem, které vyjadřují dův...

22 July 2021

News | English
Historically low vacancy rates, a record volume of completed lease agreements, rising rents and unprecedentedly rapid progress and preparation for the construction of new warehouses and production halls. The domestic market of industrial premises is experiencing a euphor...

17 May 2021

Reporty a analýzy
Historicky nejnižší neobsazenost, rekordní objem uzavřených nájemních smluv, rostoucí nájemné a nebývale rychlý postup a příprava výstavby nových skladů a výrobních hal. Tuzemský trh průmyslových prostor zažívá euforické období – výsledky prvního čtvrtletí navzdory tomu ...

17 May 2021

News | English
Up to 700,000 sq m of new modern offices could be added to Prague Office Market by 2025. Currently, about a third of this volume is in the construction phase. However, due to the prevailing slowdown in demand and increasing vacancies in both existing and new office space...

10 May 2021

Reporty a analýzy
Až 700 000 m2 nových kanceláří by mohlo v Praze přibýt do roku 2025. Aktuálně je ve fázi výstavby zhruba třetina z tohoto objemu. Vzhledem k panujícímu zpomalení poptávky a růstu neobsazenosti jak u stávajících, tak nových kancelářských prostor poupravují však mnozí deve...

10 May 2021

Lidé
Průmyslovým nemovitostem se v Česku daří. I přes dopady epidemiologických opatření se právě tento segment kontinuálně rozvíjí. Na úrovni nové výstavby, poptávek i přejednání stávajících smluv – platí to pro logistické haly i výrobní prostory. Aktivita je vyjádřená mimo j...

5 May 2021

News | English
Industrial real estate is thriving in the Czech Republic. In spite of the effects of epidemiological measures, this segment is constantly evolving. There is currently a lot of activity involving new construction, demand and renegotiation of existing contracts for logisti...

5 May 2021

1
2
3
4
5
6
7