News | English
One of the few large investment transactions of 2020 took place in Stodůlky Prague 13. Real estate investor Českomoravská Nemovitostní completed the purchase of the CITY WEST C1 and C2 office buildings for more than 2 billion CZK. Our Capital Markets team helped the new ...

15 July 2020

Úspěchy
Zřejmě jedna z mála velkých letošních investičních transakcí se odehrála v pražských Stodůlkách. Realitní skupina Českomoravská Nemovitostní zde dokončila nákup dvou kancelářských budov CITY WEST C1 a C2 za více než dvě miliardy korun. Náš tým Capital Markets pomohl nové...

15 July 2020

News | English
Within a few weeks, we managed to provide M.K. Invest Group, from Frýdek-Místek, with new warehouse space. This major importer and exporter in the food segment is expanding thanks to increased demand in the e-commerce sector.

10 July 2020

Úspěchy
Během několika málo týdnů se nám podařilo najít pro našeho klienta M.K. Invest Group z Frýdku-Místku nové skladové prostory. Významný importér a exportér v oblasti food segmentu expanduje i díky rozšíření nabídky o e-commerce.

10 July 2020

News | English
The office market has not stopped due to Covid-19. The main change is that tenants have changed their priorities. This three-month phase where the majority of people were working from home and using modern communication technologies, has introduced companies to new possi...

3 July 2020

News | English
The name Crown Worldwide is respected by the world's most famous museums, galleries and auction houses - one of the domains of this logistics company is the transport of works of art and rare objects. However, in their portfolio you will find all types of logistics and r...

2 July 2020

Úspěchy
Název Crown Worldwide znají mimo jiné i nejvýznamnější světová muzea, galerie nebo aukční domy – jednou z domén této logistické firmy je totiž i přeprava uměleckých děl a vzácných předmětů. V jejich portfoliu však najdete všechny logistické i relokační služby včetně mezi...

2 July 2020

Názory a komentáře
Kancelářský trh se vlivem Covid-19 nezastavil. Pouze nájemci změnili priority. Tříměsíční etapa spojená s prací z domova s využitím moderních komunikačních technologií ukázala firmám nové možnosti řízení týmů. Z průzkumu, který mezinárodní poradenská společnost BNP Parib...

30 June 2020

News | English
For almost a year, our team has worked on a contract for a premium client - the back office of the renowned car brand, Renault. This company has been connected with the International Business Center (IBC), the legendary administrative building in Prague's Karlín, for nea...

2 June 2020

Úspěchy
Téměř rok pracoval náš tým na zakázce pro prémiového klienta – back office renomované automobilové značky Renault. Ta byla od dokončení před 27 lety spojena s legendární administrativní budovou pražského Karlína – International Business Center (IBC) u metra Florenc.

2 June 2020

1
2
3
4
5
6
7